Overslaan en naar de inhoud gaan

Mantelzorgwoningen

Mantelzorgwoningen

We krijgen veel vragen over het bouwen van houten (mantel) zorgwoningen, hierbij hebben we een en ander op een rijtje gezet.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt, maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis. U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin bouwen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten realiseren. In de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is sinds 2015 de regelgeving omvat. Steeds vaker zullen mantelzorgers en verzorgden overwegen om in elkaars directe nabijheid te kunnen gaan wonen. In sommige gevallen zal een ‘mantelzorgwoning’ bij de woning van de mantelzorger of bij de woning van de verzorgde uitkomst bieden. Verschillende gemeenten hebben in de afgelopen jaren beleid gemaakt voor het bouwen van mantelzorgwoningen. Een mantelzorgwoning kan vaker zonder langdurige vergunningprocedures worden geplaatst. Dit maakt het voor gemeenten makkelijker mantelzorgwoningen in te zetten of te faciliteren.

Mantelzorgwoning vergunningvrij!

Omdat er geen vergunning meer nodig is voor een mantelzorgwoning, hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen van uw bouwactiviteiten. Er gelden echter wel regels: U moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk. 

  • U moet voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Een aannemer weet hier alles van, maar u kunt de eisen ook zelf nalezen in het Bouwbesluit 2012.Tevens kunt u controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn op www.omgevingsloket.nl. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit online loket.
  •  

De belangrijkste regels

De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent. Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie. Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.

  • Laat u een bestaand bouwwerk bij uw huis ombouwen tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang hiervan niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en woont u buiten de bebouwde kom van een dorp of stad? Dan zijn er geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte.

 

Een houten huis als Mantelzorgwoning?

Het karakter van een houten woning is dat het goed inzetbaar is als mantelzorgwoning, omdat;

- De tijd van ontwerp naar realisatie relatief kort is,

- Bij gebruik van houtstapelbouw het huis eventueel ook weer eenvoudig uit elkaar genomen kan worden,

- Een houten huis geeft een aangenaam leefklimaat,

- Het is een recyclebaar en ecologisch alternatief,

De houten woning die wij in Purmerend hebben gerealiseerd is een mooi voorbeeld van een houten woning die gebruikt is als mantelzorgwoning;

Gevels  
Plattegrond
 
 
 

 

Onderstaande modellen kunnen worden toegepast of zijn al gerealiseerd als houten mantelzorgwoning:

Stijlvoorbeeld 
Stijlvoorbeeld
HSB concept 50m2 netto
50m2 plattegrond 
HSB concept 66m2 netto
66m2 plattegrond
80m2 Finse zorgwoning
 60m2 Log-zorgwoning
66m2 HSB zorgwoning
 

 

Informatie van de Overheid : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/vraag-en-antwo…

Als u klikt op onderstaande afbeelding dan kunt u meer lezen wat van toepassing is op mantelzorgwoningen:

Als u nog vragen heeft, mail dan naar: info(a)loghuis.nl of bel: +31- (0)85-8640035